ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

☘ Không nhận thẻ rút từ tín dụng, visa...thẻ lừa đảo, không dõ nguồn gốc, API game bài đấu sẽ bị khóa v
Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn. Cần điền đúng seri thẻ
☘ Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop tại đây
Lịch sử đổi thẻ tại đây. Thông kê sản lượng tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12% 14.5% 14.8% 14.5% 15% 15% 15.5% 14.9% 14.9%
Đại lý (30tr/ngay) 11.7% 14.2% 14.5% 14.2% 14.7% 14.7% 15.2% 14.6% 14.6%
Đối tác 11.5% 14% 14.3% 14% 14.5% 14.5% 15% 14.4% 14.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13%
Đại lý (30tr/ngay) 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 12.7%
Đối tác 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 12.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 17% 16% 15% 14.5% 14.5%
Đại lý (30tr/ngay) 17.7% 17.7% 17.7% 16.7% 15.7% 14.7% 14.2% 14.2%
Đối tác 17.5% 17.5% 17.5% 16.5% 15.5% 14.5% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Đại lý (30tr/ngay) 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2%
Đối tác 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11% 11% 12.3% 11% 10.5% 10.5% 12.3% 10.5% 10.5%
Đại lý (30tr/ngay) 10.7% 10.7% 12% 10.7% 10.2% 10.2% 12% 10.2% 10.2%
Đối tác 10.5% 10.5% 11.8% 10.5% 10% 10% 11.8% 10% 10%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14.5% 15% 16% 16% 16%
Đại lý (30tr/ngay) 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.2% 14.7% 15.7% 15.7% 15.7%
Đối tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14% 14.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên
Đại lý (30tr/ngay)
Đối tác
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên
Đại lý (30tr/ngay)
Đối tác
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ
► Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài gi
KhoCard.VN bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )